Regelen

Je hebt een druk leven met veel activiteiten en in je gezin komt alles op jouw schouders neer. Jij regelt alles voor je gezin, je doet alle huishoudelijke taken en je kind helpt niet mee. Je zou graag zien dat er meer taken verdeeld worden over de andere gezinsleden, maar dat lukt steeds niet. Soms wordt het je echt teveel, maar omdat niemand anders iets doet, doe je het toch maar weer zelf.

Oververmoeid

Zonder vaste afspraken en regels binnen je gezin ben je vaak stuurloos. Je hebt het erg druk en je komt niet echt toe aan tijd voor jezelf. Als je niet oppast raak je nog oververmoeid. Iedereen doet zijn eigen ding en je wordt weinig meegeholpen met de klusjes in huis. Er weinig structuur en houvast als richtlijn en je moet steeds vragen of anderen iets voor je willen doen. Uiteindelijk gebeurt dit ook wel, maar vaak met een hoop gezucht en gekreun.

Uitstellen

Je schuift het maken van afspraken en regels voor meer structuur al een tijdje voor je uit. Je weet dat het verstandig is om het te doen, maar het komt er maar niet van. Eigenlijk vind je het vervelend om regels op te stellen omdat je van mening bent dat het zonder regels ook wel kan. Vrijheid vind je belangrijker en tot nu toe lukt het je allemaal nog steeds. Je hebt wel een keer geprobeerd regels op te stellen, maar iedere keer verwatert het weer. Je wacht totdat de andere gezinsleden een keer iets uit zichzelf gaan doen, maar als jij niks zegt gebeurt er niets.

Duidelijkheid

Regels zijn belangrijk en hard nodig, want regels bieden structuur. De structuur van regels is het kader waarbinnen je kind het gemakkelijkst opgroeit. Je kind weet dan precies waar hij aan toe is en dat geeft hem rust. Vaste regels geven zekerheid en bieden veiligheid. Zo weet je kind precies waarbinnen hij zich kan bewegen en wat de gevolgen zijn als hij zich niet aan de regels houdt. Je kind kan zo zelf kiezen wat hij liever heeft.

De sleutel voor regels

Begin met het maken van drie vaste regels, dit zijn de basisregels. Bespreek op een rustig moment met het gezin wat jullie belangrijk vinden. Bespreek ook met elkaar wat de consequenties zijn als iemand zich niet aan de regels houdt. Laat iedereen zijn mening geven. Stel zelf nu drie regels op waarvan jij vindt dat ze het belangrijkste zijn. Verbindt aan deze drie basis regels ook de consequenties voor als iemand zich niet aan de regels houdt.

Bespreek nu met je gezin wat de drie basisregels zijn en welke consequenties daar aan vast zitten als je je niet aan de regels houdt. Schrijf de regels op een vel papier en hang het papier op een duidelijk zichtbare plek op. Spreek goed met elkaar af dat iedereen zich ook aan de regels houdt. Als iemand zich niet aan een regel houdt pas dan ook echt de consequentie toe. Zo is het voor iedereen duidelijk waar hij aan toe is. Zo ontstaat er vanzelf een heldere en stabiele gezinsstructuur met een stevige fundering waar je met elkaar verder op kunt bouwen.

Wat zijn bij jou de drie belangrijkste basisregels in je gezin?

Schrijf je reactie in het commentaarveld hieronder.

Lees ook de zes andere sleutels over wat je kunt doen in situaties met een uitdaging. Download dan het gratis e-book!

Deel dit blog artikel via de Facebook, LinkedIn en Google+ knoppen, zo krijgt ieder kind meer houvast.